Logo Gazety

www.gb.media.pl

Najbliższe wydanie
13 marca 2015r.

Baligród - Cisna - Czarna - Komańcza - Lesko - Lutowiska - Olszanica - Sanok - Solina - Ustrzyki Dolne - Zagórz
 
 
 

 

 
Nowe opłaty za wywóz śmieci

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych ustaliła nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Nowe taryfy dotyczą głównie właścicieli domków letniskowych. Natomiast mieszkańcy gminy, za wywóz śmieci zapłacą mniej. Zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia.

W ubiegłym tygodniu Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych zaakceptowała nowe stawki opłat za wywóz śmieci. Rada postanowiła obniżyć stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady oraz ustaliła nową stawkę ryczałtową dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych jedynie przez część roku. Wiąże się to z wejściem w życie z dniem 1 lutego znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ryczałt dla domków letniskowych
- Ryczałtowa roczna stawka opłaty od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku to nowość. Teraz właściciele takich nieruchomości będą musieli złożyć deklarację śmieciową. Będą musieli zadeklarować czy na posesji odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy nie selektywny - wyjaśnia Ewa Kaczmaryk-Elmerych, skarbnik gminy Ustrzyki Dolne.
Ryczałtowa roczna stawka opłaty została ustalona na podstawie średniej ilość odpadów powstających na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub innych, które są wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. W gminie Ustrzyki Dolne najwięcej takich nieruchomości znajduje się w miejscowości Teleśnica nad Zalewem Solińskim. W roku 2014 na tym terenie zebrano 91 m3 odpadów. Biorąc pod uwagę ilość wytworzonych tam odpadów oraz stawkę za pojemnik ustalono, że ryczałtowa stawka będzie wynosić w skali rocznej 112 zł - za odpady selektywne (segregowane) i 154 zł za odpady nieselektywne. Taka sama stawka będzie dotyczyć zarówno domków letniskowych jaki i tych wykorzystywanych w celach rekreacyjnych przez część roku np. domków działkowych.

(więcej ,,GB" 4)

   
 

I strona (pdf)

Jesteś
gościem
od 1.06.2004r.