Logo Gazety

www.gb.media.pl

Najbliższe wydanie
3 października 2014r.

Baligród - Cisna - Czarna - Komańcza - Lesko - Lutowiska - Olszanica - Sanok - Solina - Ustrzyki Dolne - Zagórz
 
 
 

 

 
Zmiany z fermentem ciąg dalszy

Zmiana dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lesku ma dość burzliwy przebieg. Dotychczasowy dyrektor i większość nauczycieli twierdzą, że Zarząd Powiatu Leskiego, próbując ją przeprowadzić, złamał prawo. Starosta uważa, że podjął działania, które "ze względu na luki prawne są praktykowane".

Bernard Baran kierował leskim LO przez dwie kadencje. Został powołany na dyrektora w wyniku postępowania konkursowego. Z końcem roku szkolnego 2013-2014 kończyła się druga kadencja sprawowania przezeń tej funkcji. Zarząd Powiatu Leskiego mógł mu przedłużyć jej piastowanie bez przeprowadzania konkursu na kolejne 5 lat albo - w uzgodnieniu z kuratorem oświaty - na krótszy okres. Władze powiatu zdecydowały się jednak na nieprzedłużanie kadencji dotychczasowego dyrektora i 18 lipca podjęły uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora leskiego LO Wojciechowi Wyrozumskiemu.
W 10 dni później - 28 lipca - dyrektor Bernard Baran zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem "o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego i stwierdzenie nieważności tej uchwały jako niezgodnej z obowiązującym prawem". Pod tym wnioskiem podpisało się 19 spośród 24 nauczycieli leskiego LO.
Wniosek był umotywowany tym, że Wojciech Wyrozumski nie jest nauczycielem tej szkoły, którą miał kierować jako p.o. dyrektor. Organ prowadzący, czyli - mówiąc najprościej - powiat, nie przeprowadził konkursu na stanowisko dyrektora, mógł więc - zgodnie z regulacją zawartą w "Ustawie o systemie oświaty" - powierzyć obowiązki dyrektora szkoły jej wicedyrektorowi, a jeśli go nie ma, to któremuś z uczących w niej nauczycieli. Ponieważ w leskim LO nie było wicedyrektora, obowiązki dyrektora powinien przejąć któryś z pracujących w nim nauczycieli. Wojciech Wyrozumski tego warunku nie spełniał, a zatem jego nominacja była niezgodna z obowiązującym prawem.
W tej sytuacji 29 sierpnia Zarząd Powiatu Leskiego uchylił własną uchwałę sprzed 11 dni w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora LO w Lesku Wojciechowi Wyrozumskiemu. Ale 3 dni później - 1 września - ten sam organ podjął nową uchwałę o powierzeniu funkcji… Wojciechowi Wyrozumskiemu, mimo że wszystkie pozostałe okoliczności w tym czasie nie zmieniły się ani na jotę.
To posunięcie władz powiatowych spotkało się z reakcją nauczycieli leskiego LO, którzy 5 września skierowali do Wojewody Podkarpackiego kolejne - podpisane przez 12 członków licealnej rady pedagogicznej - pismo, dotyczące "ponownego niezgodnego z prawem powierzenia obowiązków LO w Lesku przez Zarząd Powiatu Leskiego". Jego sygnatariusze także i tym razem wnoszą "o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego i stwierdzenie nieważności tej uchwały", stwierdzając, iż w ich ocenie "postępowanie Zarządu Powiatu Leskiego wyczerpuje znamiona czynu określanego uporczywym łamaniem prawa, który z całą pewnością nie może być tolerowany w demokratycznym państwie prawnym".
Fot. T. Szewczyk

(więcej ,,GB" 18)

   
 

I strona (pdf)

Jesteś
gościem
od 1.06.2004r.